REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Az online adás megtekintéséhez kattints az alábbi gombra

A gyülekezet rövid vázlatos története

A mai egyházközséget nagyobbrészt azok a reformátusok alapították, akik Kunhegyesről települtek ide 1785-ben. Néhányan érkeztek közülük Tiszaburáról is. Az ide települők leginkább a szegényebb rétegekből valók voltak. II. József császár 1784. november 25-én rendeletet adott ki a Kunhegyesiek idetelepüléséről. Őseink már az idetelepüléskor kérték a református vallás szabad gyakorlásának a jogát, amit meg is kaptak. Az egyház megalakulásának pontos dátumát nem tudjuk. Az első anyakönyvi bejegyzés 1785. május 29-én történt. Annak ellenére, hogy őseink szinte kész gyülekezetként költöztek ide, lelkipásztorukat magukkal hozták, mégis nehézkesen indult meg az egyházi élet. A nyilvános istentisztelet számára ideiglenesen vályogból építettek egy hajlékot. A jelenlegi templom 1802-ben készült el. Az első lelkészlakást a gyülekezet az idetelepülést követő első években építette. A jelenlegi gyülekezeti terem - amely korábban parókia volt - 1877-ben épült. A legújabb lelkészlakás 1981-ben készült el. A gyülekezetben 14 lelkipásztor teljesített szolgálatot. A jelenlegi lelkész sorrendben a 15. lelkipásztora az egyházközségnek. A lelkészek sorából külön figyelmet érdemel Ágoston Sándor (1882-1960), aki helybeli születésű és nemcsak közel 40 évig szolgált a gyülekezetben, hanem ő szervezte meg a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyházat is, és mindhaláláig bölcsen vezette, mint püspök. A gyülekezet több ízben volt püspöki székhely, azaz Országos Egyházi központ. Kisebb megszakítással az 1933-1960 közötti időszakban, majd 1982-1996 között és 1997-től napjainkig. A gyülekezet lélekszáma ma kb. 2300

Az egyházközség adatai és elérhetősége:

Bácsfeketehegyi Református Keresztyén Egyházközség
24323 Bácsfeketegy - Feketic
Testvériség utca 26.
Serbia
Telefon/fax: +381(0)24-738-070
E-mail: puspokh@gmail.com

Web: www.szrke.com
Lelkipásztorok: Csete Szemesi István püspök-lelkipásztor, Harangozó László püspöki beosztott lelkipásztor
Gondnokok: Bertók József és Csete József

Az egyházközség istentiszteleti alkalmai

Vasárnap délelőtti istentisztelet, minden vasárnap és ünnepnap de. 9, 30 órakor
Hétköznapi istentisztelet, minden szerdán de. 8,00 órakor
Női bibliaóra egész évben, minden csütörtökön du. 16,00 órakor (téli időszak) 17,00 órakor (nyári időszak)
Férfi bibliaóra minden kedden du. 18,00 órakor (csak a téli időszakban)
Vasárnapi iskola, minden vasárnap du. 14,00 órakor
Közös bibliaóra, minden vasárnap du. 16,00 órakor
Hitoktatás, keddtől péntekig, időpontja változik az iskolai órarendtől függően

Hírek a Nagyvilágból

A déli harangszó rejtélye
Általános vélekedés, hogy a déli harangszó évszázadok óta Hunyadi János nándorfehérvári diadalát hirdeti. ..
Bovebben...

Kiszámíthatatlan globális vízkészlet
A vízháztartást vizsgáló különböző globális modellek és a mért adatok között jelentős különbségek mutatkoznak ...
Bovebben...

Milliókkal végez évente a tunyaság
A világ felnőtt lakosságának harmada fizikailag inaktív, a passzív életmód évente ötmillió ember életét követeli...
Bovebben...

A keresztes hadjáratok nyomai a mai Vajdaság területén
Az érett középkor egyik jelentős korszaka a keresztes hadjáratok kora: a bátor, a lelkes, az önfeláldozó lovagok ideje...
Bovebben...

Hány tonnát nyom az emberiség?
Az észak-amerikaiak teszik ki a földlakók tömegének egyharmadát, állapították meg brit kutatók...
Bovebben...



Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de