LOJENBERŠKI DOM

Adresa: "Dom Leuenberg",
ul. Bratstva 29,
24323 Feketić
SCG
Tel: +381-24-738-999
Kontakt: Harangozo Laszlo

Posle Drugog Svetskog Rata, socijalistička Vlast konfiskovala je i dom dece bez roditelja u Feketiću. Gospodin Šandor AGOŠTON biskup Reformatske Crkve, ne prihvatajući odluku Vlasti, sa argumentima se izborio za povraćaj objekta. Služio je za potreba Biskupoje u obliku Centralnog Doma Reformatske Crkve. Tu su organizovane katehizacije omladine iz dijaspore i mesta bez crkvenih zajednica. Tu su se dece upoznavala sa crkvenim pesmama, psalmima, molitvama Svetim Pismom, a ne na kralju i družila su se međusobno. Za vreme privrednih teškoća 90-ih godina, i rad naše crkve je bilo dovedeno u pitanju. Rešenje je došlo sa najmom doma 31. maja 1994-godine, kad je zakupac postao Ekumensko Društvo, osnovana približivanjem Protestanskih Crkava 1971. pored Ženeve u Lojenbergu, njen vojvođanski ogranak kome pripada Reformovana Hršćanska Crkva, Vojvođanska Luteranska Crkva, Slovačka Luteranska Crkva, Metodistička Crkva, Grko-Katolička Crkva. Ova organizacija je dom renovirala, dogradila za svoje potrebe, uvela centralno grejanje, opremila kuhinju, obnovila sobe u kojima ima ukupno 100 kreveta. Naš dom je postao svetskopoznato mesto, duhovnih konferencija. Bili smo domačini više hiljadu gostiju iz celog sveta. U vrtu se nalazi spomenik 200 godišnjice doseljenja iz Kunheđeš-a, što predstavlja povazanost sa prapostojbinom. Ovde su se održavali važni seminari za sveštenike, prezvitere, ženske ogranke, ovde se održava i omladinska katehizacija, a bila je tu jedna umetnička kolonija.

Sárközi István


Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de