OSNOVNA ŠKOLA (NIKOLA DURKOVIĆ)

Kontakt :
O.Š. "Nikola Durković", 24323 Feketić, SCG, ul. Bratsva 61
tel/fax: +381-24-738-071(sekretarica),
tel: +381-24-738-537 (direktor),
e-mail: durkovic@stcable.co.yu
Kontaktirati: Bela Bojtoš - direktor, Vesna Prentović- sekretarica

Od osnivanja Feketića, uvek je bio važno školovanje dece. Ovu školu đaci pohađaju od prvog do osmog razreda. Nastava se odvija na dva jezika, Mađarskim i Srpskim. Ime je dobila posle Drugog Svetskog Rata po narodnom heroju Nikoli Durkoviću. Ranija predavanja su se održavala u zajedničkoj školi oko crkve, koju su sačinjavala, bivša ženska i muška škola, ali zastarele zgrade nisu mogle pratiti zahteve modernih vremena i tako se sagradila nova ustanova 1979 na drugoj lokaciji, koja postala drugi dom za oko 500 đaka i više od 30 prosvetnih radnika. Nastava se odvija po kabinetima. Svaki nastavni predmet ima svoj kabinet i pripremnu prostoriju. Velika aula je na dva nivoa i stime je osigurano mesto za održavanje prigodnih svečanosti, koncerata i predstava. Kao od centralne raskrsnice, odavde se može stići u kabinete-učionice, zbornicu biblioteku, kuhinju, gde se priprema užina za učenike, jednomrečju svugde. U našom selu postoji samo jedna škola. Deca su svrstana u 9 sprskih i 13 mađarskih odelenja. I za mentalno zaostalu decu se odvija obrazovno-vaspitni rad, i to za 31 đaka u tri srpska i dva mađarska odelenja. U neposredan rad sa decom učestvuju 39 prosvetnaradnika i školski pedagog. Među postavljenim ciljevima nam je najvažnije, da osiguramo savladanje korišćenja računara na što više nivou, što je neophodno za budućnost dece. Decu želimo uključiti i u društveni rad sela.

B.K.I. i S.I.


Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de