HESTIA

Predsednik: Roža FEHER
Adresa: Feketić, Bratsva 20
E- mail:totilona@yahoo.com
Mobil tel.: 0642735092
Kontakt osoba : Ilona Toth
Mobil tel.: 0642112863
Tekući račun: 335-1068123-57, Vojvođanska Banka AD. Novi Sad, Filijala Bačka Topola

12. 11. 2004. održana je osnivačka skupština udruženja žena pod imenom HESTIA. Druženja su svake srede od 18,00 h u bivšoj Biro školi.

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

1.1. Učvrščivanje privrednog položaja žena sa sela

1.2. Edukacija i podizanje svesti žena o pravima žena u društvu

1.3. Organizovanje seminara i tribina u vezi položaja žena, lokalno i u drugim mestima. (na području zdravstva, kulture, umetnosti)

1.4. Učešće žena u kulturnom životu

1.5. Organizovanje raznih panel-sekcija: ručni rad, slikanje na staklu i proizvodnja ostalih ukrasnih predmeta

1.6. Pružanje pomoči ostalih civilnim organizacijama (NVO)

1.7. Praćenje konkursa za civilne organizacije kao i onih koji potpomažu zapošljavanje i samozapošljavanje na selu

1.8. Uspostavljenje i negovanje veza sa ostalim ženskim organizacijama u zemlji i inostranstvu

1.9. U cilju ostvarivanja treba:
- uvesti u rad stručne saradnike
- organizovati učešće aktivista Udruženja na raznim kursevima za unapređenje rada


Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de