"GAZDAKÖR" UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA

Feketić, Bratstvo 30, SCG
e-mail: janos.tot@vr.ev.co.yu
feketecs@eunet.yu
fax: 024-738-040 Mesna Zajednica

U maju 2002. osnivano je udruženje poljoprivrednika u Feketiću GAZDAKER sa 31 osnivača. Statut je usvojen 14. juna 2002 i izabran predsednik u liku Geza FEKETE, čiji je prvi zadatak bio da izvrši registraciju udruženja. Član udruženja može biti svaki gradanin Vojvodine, ko se bavi, ili je zainteresovan za poljoprivredu. Već u Statutu su utvrđeni ciljevi Udruženja, što su i planovi za delovanje u budućnosti, kao što je:

- Organizovanje stručnih predavanja i ostale poduke za članstvo;
- Razvijanje poljoprivrede, kao privrede delatnosti, zanatlijske delatnosti, turizma i ostalih delatnosti važno za mesto
- Organizovanje promocija, takmičenja i ostalih susreta sa ljudima sličnih stručnih interesovanja
- Primena novih naučno-tehničkih rezultata u praksi
- Saradnja sa domaćim i stranim naučnim i ustanovama srednjih i visokih obrazovanja
- Sačuvanje i razvoj tradicija, kulture i običaja koje odlikuju našu okolinu i nas
- Osnivanje strukovnih zadruga i privrednih koperativa
- Stvaranje rasadnika za potrebu pošumljavanje mesta i za proizvodnju potrebnih rasada
- Organizovanje i omasovljavanje rada udruženja
- Organizovanje nabavke repromaterijala, poljoprivrednih mašina, zanatlijske opreme, sredstva za zaštitu bilja, veštačkih đubriva, veterinarskih lekova, itd...
- Zaštita interesa malih akcionara
- Ostale delatnosti, aktivnosti po odluci skupštine

Članovi mogu biti i mladi sa navršenih petnaest godina života. Udruženje može proglasiti i počasne članove koji su to zaslužili sa svojim dosadašnjim radom. Za izuzetne rezultate, Udruženje može, da pohvali i dodeli nagrade svojim članovima.

Rad Udruženjna se odvija u sekcijama, što sastoji od stručnih usavršavanja, radnih akcija, stručnih ekskurzija, učestvovanje na takmičenjima i raznim manifestacijama.

S E K C I J E

1. Sekcije za Voćarstvo Vinogradstvo-Vinarstvo (Geza FEKETE) Takmičenje Vinara 2005
2. Sekcija za Ratarsku proizvodnju bilja i Stočarstvo (Gabor BAČI)
3. Ekološka sekcija (Jožef KORIŽ)
4. Sekcija za pitanja Komasacije i Komunalne delatnosti (Zoran ZEČEVIĆ)
5. Pčelarska sekcija (Karolj TEREK ml.)
6. Sekcija za Zanatske delatnosti (Janoš SAKAČ)
7. Sekcija za Seoski turizam, ugostiteljstvo i kulturu (Kornelija KELEMEN)
8. Omladinska sekcija (Andor FEKETE)

Pored gore navedenih postoji stručna grupa za pračenje raznih konkursa i za pisanje studija izvodljivosti za dobivanje povoljnih kredita, za registraciju poljoprivrednih gazdinstava i za kordinaciju sa civilnim organizacijama (NVO).

Predsednik Udruženja: Kalman OROS
Predsednik IO: Ištvan PAL
Sekretar: Janoš TOT
Predsednik Nadzornog Organa: Bela BOJTOŠ


Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de